SWAT

swat-kit168.com

Mô hình giấy SWAT thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25205Xem chi tiết

Spetsnaz GRU

spetsnaz-gru -kit168.com

Mô hình giấy Spetsnaz GRU thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 15095Xem chi tiết

The British Grenadiers Soldier

the-british-grenadiers-soldier -kit168.com

Mô hình giấy The British Grenadiers Soldier thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 9580Xem chi tiết

Soldier – Team Fortress 2

soldier-team-fortress-2 -kit168.com

Mô hình giấy Soldier - Team Fortress 2 thiết kế bởi XenonRay.

Mã số: 7880Xem chi tiết

WWII German Panzergrenadier

wwii-german-panzergrenadier -kit168.com

Mô hình giấy WWII German Panzergrenadier thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 6170Xem chi tiết