Nick Fury – Avengers

nick-fury-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Nick Fury- Avengers thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 7879Xem chi tiết

Hawkeye – Avengers

hawkeye-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Hawkeye - Avengers thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 7878Xem chi tiết

Thor – Avengers

thor-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Thor - Avengers thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 6391Xem chi tiết

Loki – Avengers

loki-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Loki - Avengers thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 6201Xem chi tiết

Chibi Captain America

chibi-captain-america -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Captain America thiết kế bởi Mookeep.

Mã số: 6134Xem chi tiết

Thor’s Hammer – Avengers

thors-hammer -kit168.com

Mô hình giấy Thor's Hammer - Avengers thiết kế bởi Juke.

Mã số: 6059Xem chi tiết

Captain America (Winter Soldier Version)

captain-america-winter-soldier-version -kit168.com

Mô hình giấy Captain America (Winter Soldier Version) thiết kế bởi Cubeecraft.

Mã số: 5909Xem chi tiết