Iron Man Danbo

iron-man-danbo -kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Danbo thiết kế bởi Fatahillah Syam.

Mã số: 8722Xem chi tiết

Mark 39 Helmet – Iron Man

mark-39-helmet-iron-man -kit168.com

Mô hình giấy Mark 39 Helmet - Iron Man thiết kế bởi AZTLANN.

Mã số: 8522Xem chi tiết

Mark 17 Heartbreaker Iron Man – Helmet

mark-17-heartbreaker-iron-man-helmet -kit168.com

Mô hình giấy Mark 17 Heartbreaker Iron Man - Helmet thiết kế bởi AZTLAN.

Mã số: 8410Xem chi tiết

Nick Fury – Avengers

nick-fury-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Nick Fury- Avengers thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 7879Xem chi tiết

Hawkeye – Avengers

hawkeye-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Hawkeye - Avengers thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 7878Xem chi tiết

Thor – Avengers

thor-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Thor - Avengers thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 6391Xem chi tiết

Loki – Avengers

loki-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Loki - Avengers thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 6201Xem chi tiết

Chibi Captain America

chibi-captain-america -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Captain America thiết kế bởi Mookeep.

Mã số: 6134Xem chi tiết

Thor’s Hammer – Avengers

thors-hammer -kit168.com

Mô hình giấy Thor's Hammer - Avengers thiết kế bởi Juke.

Mã số: 6059Xem chi tiết

Captain America (Winter Soldier Version)

captain-america-winter-soldier-version -kit168.com

Mô hình giấy Captain America (Winter Soldier Version) thiết kế bởi Cubeecraft.

Mã số: 5909Xem chi tiết