Dumpy Attack on Titan

dumpy-attack-on-titan -kit168.com

Mô hình giấy Dumpy Attack on Titan thiết kế bởi Dikids.

Mã số: 14021Xem chi tiết

Chibi Levi Ackerman – Attack on Titan

chibi-levi-ackerman-attack-on-titan

Mô hình giấy Chibi Levi Ackerman - Attack on Titan thiết kế bởi Juke.

Mã số: 13736Xem chi tiết

Chibi Mikasa Ackerman Ver.3 – Attack on Titan

chibi-mikasa-ackerman-ver-3-attack-on-titan -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Mikasa Ackerman Ver.3 - Attack on Titan thiết kế bởi Juke.

Mã số: 9068Xem chi tiết

Chibi Eren Jaeger – Attack on Titan

chibi-eren-jaeger-attack-of-titan -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Eren Jaeger - Attack on Titan thiết kế bởi Juke.

Mã số: 9024Xem chi tiết

Annie Titan female – Attack on Titan

annie-titan-female-attack-of-titans -kit168.com

Mô hình giấy Annie Titan female - Attack on Titan thiết kế bởi Juke.

Mã số: 8893Xem chi tiết