Kabuto – Nhật Bản

kabuto-nhat-ban-kit168.com

Mô hình giấy Kabuto - Nhật Bản thiết kế bởi Kirin.

Mã số: 25710Xem chi tiết

Áo giáp Date Masamune

ao-giap-date-masamune-kit168.com

Mô hình giấy Áo giáp Date Masamune.

Mã số: 25248Xem chi tiết

Sanada Yukimura (Sanada Nobushige)

sanada-yukimura-sanada-nobushige -kit168.com

Mô hình giấy Sanada Yukimura (Sanada Nobushige).

Mã số: 10281Xem chi tiết