Thẻ từ khóa

Super Heavy Tank

super-heavy-tank -kit168.com

Mô hình giấy Super Heavy Tank thiết kế bởi Mansei Co. Ltd.

Số tờ kit: 30 tờ.

Hướng dẫn: có (JPG).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Super Heavy Tank by Mansei Co. Ltd

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 30 x 2,200 = 66,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 30 x 2,500 = 75,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 30 x 4,000 = 120,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 30 x 4,500 = 135,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 30 x 4,000 = 120,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 30 x 4,000 = 120,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 30 x 4,500 = 135,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 30 x 5,000 = 150,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích