Thẻ từ khóa

Shirakawa-go & Kuoni Left & Shuri Castle

shirakawa-go-kuoni-left-shuri-castle -kit168.com

Mô hình giấy Shirakawa-go & Kuoni Left & Shuri Castle được thiết kế bởi Gakken Education.

Số tờ kit: 7 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Shirakawa-go & Kuoni Left & Shuri Castle by Gakken Education

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 7 x 2,200 = 15,400 đ

Giấy ford A4 180gsm: 7 x 2,500 = 17,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 7 x 4,000 = 28,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 7 x 4,500 = 31,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 7 x 4,000 = 28,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 7 x 4,000 = 28,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 7 x 4,500 = 31,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 7 x 5,000 = 35,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích