Thẻ từ khóa

SD RX-78-2 Gundam

sd-rx-78-2-gundam-kit168-com
sd-rx-78-2-gundam-1-kit168-com

 

sd-rx-78-2-gundam-2-kit168-com

Mô hình giấy SD RX-78-2 Gundam thiết kế bởi Turbolabo.

Số tờ kit: 6 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

 Tải về miễn phí

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someone

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích