Thẻ từ khóa

SD MSM-07 ZGok

sd-msm-07-zgok-kit168-com
sd-msm-07-zgok-1-kit168-com

Mô hình giấy SD MSM-07 ZGok thiết kế bởi Turbolabo.

Số tờ kit: 6 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 6 x 2,200 = 13,200 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 6 x 2,500 = 15,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 6 x 4,000 = 24,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 6 x 4,500 = 27,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 6 x 4,000 = 24,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 6 x 4,000 = 24,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 6 x 4,500 = 27,000 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 6 x 5,000 = 30,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích