Thẻ từ khóa

SD Mazda 626 Wagon - 4 color

sd-mazda-626-wagon -kit168.com
sd-mazda-626-wagon-1 -kit168.com

Mô hình giấy SD Mazda 626 Wagon – 4 color thiết kế bởi YNapps.

Số tờ kit: 4 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: SD Mazda 626 Wagon – 4 color by YNapps

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 4 x 2,200 = 8,800 đ

Giấy ford A4 180gsm: 4 x 2,500 = 10,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 4 x 4,500 = 18,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 4 x 4,500 = 18,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 4 x 5,000 = 20,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích