Thẻ từ khóa

Sansevieria Golden Hahnii - Cây Cảnh

sansevieria-golden-hahnii-cay-canh -kit168.com

Mô hình giấy Sansevieria Golden Hahnii – Cây Cảnh thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 9 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Sansevieria Golden Hahnii – Cây Cảnh by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 9 x 2,200 = 19,800 đ

Giấy ford A4 180gsm: 9 x 2,500 = 22,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 9 x 4,000 = 36,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 9 x 4,500 = 40,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 9 x 4,000 = 36,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 9 x 4,000 = 36,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 9 x 4,500 = 40,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 9 x 5,000 = 45,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích