Thẻ từ khóa

Sailship - Nippon Maru

sailship-nippon-maru -kit168.com

Mô hình giấy Sailship – Nippon Maru thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 18 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Sailship – Nippon Maru by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 18 x 2,200 = 39,600 đ

Giấy ford A4 180gsm: 18 x 2,500 = 45,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 18 x 4,000 = 72,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 18 x 4,500 = 81,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 18 x 4,000 = 72,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 18 x 4,000 = 72,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 18 x 4,500 = 81,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 18 x 5,000 = 90,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích