Thẻ từ khóa

RX-93-V2 Hi-v Gundam Bust

rx-93-v2-hi-v-gundam-bust -kit168.com

Mô hình giấy RX-93-V2 Hi-v Gundam Bust thiết kế bởi Xenon19.

Số tờ kit: 5 tờ.

Hướng dẫn: có (JPG).

Định dạng file: PDF + JPG.

Link nguồn: RX-93-V2 Hi-v Gundam Bust by Xenon19

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 5 x 2,200 = 11,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 5 x 2,500 = 12,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 5 x 4,000 = 20,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 5 x 4,500 = 22,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 5 x 4,000 = 20,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 5 x 4,000 = 20,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 5 x 4,500 = 22,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 5 x 5,000 = 25,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích