Thẻ từ khóa

Quầy hàng Takoyaki

quay-hang-takoyaki-kit168-com

Mô hình giấy Quầy hàng Takoyaki thiết kế bởi Paperm Japan.

Số tờ kit: 11 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Quầy hàng Takoyaki by Paperm Japan

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 11 x 2,200 = 24,200 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 11 x 2,500 = 27,500 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 11 x 4,000 = 44,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 11 x 4,500 = 49,500 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 11 x 4,000 = 44,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 11 x 4,000 = 44,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 11 x 4,500 = 49,500 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 11 x 5,000 = 55,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích