Thẻ từ khóa

Purge - Gas Mask Soldier

purge-gas-mask-soldier -kit168.com
purge-gas-mask-soldier-1 -kit168.com

Mô hình giấy Purge – Gas Mask Soldier thiết kế bởi LAZY LIFE.

Số tờ kit: 1 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Purge – Gas Mask Soldier by LAZY LIFE

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 1 x 2,200 = 2,200 đ

Giấy ford A4 180gsm: 1 x 2,500 = 2,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 1 x 4,000 = 4,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 1 x 4,500 = 4,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 1 x 4,000 = 4,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 1 x 4,000 = 4,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 1 x 4,500 = 4,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 1 x 5,000 = 5,000 đ