Thẻ từ khóa

Pop Locks Puma King HD - Dũng sĩ Hesman

pop-locks-puma-king-hd-dung-si-hesman -kit168.com
pop-locks-puma-king-hd-dung-si-hesman-1 -kit168.com

Mô hình giấy Pop Locks Puma King HD – Dũng sĩ Hesman thiết kế bởi Michael James.

Số tờ kit: 20 tờ.

Hướng dẫn: có (JPG).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Pop Locks Puma King HD – Dũng sĩ Hesman by Michael James

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 20 x 2,200 = 44,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 20 x 2,500 = 50,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 20 x 4,000 = 80,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 20 x 4,500 = 90,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 20 x 4,000 = 80,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 20 x 4,000 = 80,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 20 x 4,500 = 90,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 20 x 5,000 = 100,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích