Thẻ từ khóa

Pokemon Zapdos

pokemon-zapdos-kit168-com
pokemon-zapdos-1

 

pokemon-zapdos-2

 

pokemon-zapdos-3

Mô hình giấy Pokemon Zapdos thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Số tờ kit: 8 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Pokemon Zapdos by Brandon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 8 x 2,200 = 17,600 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 8 x 2,500 = 20,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 8 x 4,000 = 32,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 8 x 4,500 = 36,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 8 x 4,000 = 32,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 8 x 4,000 = 32,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 8 x 4,500 = 36,000 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 8 x 5,000 = 40,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích