Thẻ từ khóa

Pokemon Volcani

pokemon-volcani-kit168-com
pokemon-volcani-1

 

pokemon-volcani-2

 

pokemon-volcani-3

Mô hình giấy Pokemon Volcani thiết kế bởi javier của Jav-papercraft.

Số tờ kit: 14 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Pokemon Volcani by javier

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 14 x 2,200 = 30,800 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 14 x 2,500 = 35,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 14 x 4,500 = 63,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 14 x 4,500 = 63,000 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 14 x 5,000 = 70,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích