Thẻ từ khóa

Pokemon Tornadus (Incarnate Forme)

pokemon-tornadus -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Tornadus (Incarnate Forme) được thiết kế bởi Brandon của Paperpokes.

Số tờ kit: 11 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Pokemon Tornadus (Incarnate Forme) by Brandon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 11 x 2,200 = 24,200 đ

Giấy ford A4 180gsm: 11 x 2,500 = 27,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 11 x 4,500 = 49,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 11 x 4,500 = 49,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 11 x 5,000 = 55,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích