Thẻ từ khóa

Pokemon Suicune ver 2

pokemon-suicune-ver-2-kit168-com
pokemon-suicune-ver-2-1

 

pokemon-suicune-ver-2-2

 

pokemon-suicune-ver-2-3

Mô hình giấy Pokemon Suicune ver 2 thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Số tờ kit: 11 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Pokemon Suicune ver 2 by Brandon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 11 x 2,200 = 24,200 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 11 x 2,500 = 27,500 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 11 x 4,000 = 44,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 11 x 4,500 = 49,500 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 11 x 4,000 = 44,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 11 x 4,000 = 44,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 11 x 4,500 = 49,500 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 11 x 5,000 = 55,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích