Thẻ từ khóa

Pokemon Moltres

pokemon-moltres-kit168-com
pokemon-moltres-1

 

pokemon-moltres-2

 

pokemon-moltres-3

Mô hình giấy Pokemon Moltres thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Số tờ kit: 5 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Pokemon Moltres by Javierini

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 5 x 2,200 = 11,000 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 5 x 2,500 = 12,500 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 5 x 4,000 = 20,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 5 x 4,500 = 22,500 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 5 x 4,000 = 20,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 5 x 4,000 = 20,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 5 x 4,500 = 22,500 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 5 x 5,000 = 25,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích