Thẻ từ khóa

Pokemon Lotad

pokemon-lotad-kit168-com
pokemon-lotad-1

 

pokemon-lotad-2

 

pokemon-lotad-3

Mô hình giấy Pokemon Lotad thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Số tờ kit: 3 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Pokemon Lotad by Brandon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 3 x 2,200 = 6,600 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 3 x 2,500 = 7,500 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 3 x 4,000 = 12,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 3 x 4,500 = 13,500 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 3 x 4,000 = 12,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 3 x 4,000 = 12,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 3 x 4,500 = 13,500 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 3 x 5,000 = 15,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích