Thẻ từ khóa

Pokemon Jirachi

pokemon-jirachi-kit168-com
pokemon-jirachi-1

 

pokemon-jirachi-2

 

pokemon-jirachi-3

Mô hình giấy Pokemon Jirachi thiết kế bởi Brandon và PMF của PaperPokes.

Số tờ kit: 6 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Pokemon Jirachi by Brandon and PMF

 Tải về miễn phí

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Email this to someone

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích