Thẻ từ khóa

Pokemon Golem ver 2

pokemon-golem-ver-2-kit168-com
pokemon-golem-ver-2-1

 

pokemon-golem-ver-2-2

 

pokemon-golem-ver-2-3

Mô hình giấy Pokemon Golem ver 2 thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Số tờ kit: 12 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Pokemon Golem ver 2 by Javierini

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 12 x 2,200 = 26,400 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 12 x 2,500 = 30,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 12 x 4,000 = 48,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 12 x 4,500 = 54,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 12 x 4,000 = 48,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 12 x 4,000 = 48,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 12 x 4,500 = 54,000 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 12 x 5,000 = 60,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích