Thẻ từ khóa

PM Jackal

pm-jackal -kit168.com

Mô hình giấy PM Jackal thiết kế bởi Hoborginc.

Số tờ kit: 13 tờ.

Hướng dẫn: có (JPG).

Định dạng file: PNG.

Link nguồn: PM Jackal by Hoborginc

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 13 x 2,200 = 28,600 đ

Giấy ford A4 180gsm: 13 x 2,500 = 32,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 13 x 4,000 = 52,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 13 x 4,500 = 58,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 13 x 4,000 = 52,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 13 x 4,000 = 52,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 13 x 4,500 = 58,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 13 x 5,000 = 65,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích