Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (5)

Thẻ từ khóa

PM 454 Casull Auto

pm-454-casull-auto -kit168.com

Mô hình giấy PM 454 Casull Auto thiết kế bởi Hoborginc.

Số tờ kit: 10 tờ.

Hướng dẫn: có (JPG).

Định dạng file: PNG.

Link nguồn: PM 454 Casull Auto by Hoborginc

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 10 x 2,200 = 22,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 10 x 2,500 = 25,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 10 x 4,500 = 45,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 10 x 4,500 = 45,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 10 x 5,000 = 50,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích