Thẻ từ khóa

Phù thủy cute

phu-thuy-cute-kit168.com
phu-thuy-cute-1-kit168.com

 

phu-thuy-cute-2-kit168.com

Mô hình giấy Phù thủy cute thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 3 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Phù thủy cute by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 3 x 2,200 = 6,600 đ

Giấy ford A4 180gsm: 3 x 2,500 = 7,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 3 x 4,000 = 12,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 3 x 4,500 = 13,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 3 x 4,000 = 12,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 3 x 4,000 = 12,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 3 x 4,500 = 13,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 3 x 5,000 = 15,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích