Thẻ từ khóa

Perona - One Piece

perona-one-piece-kit168-com

Mô hình giấy Perona – One Piece thiết kế bởi Kuku153.

Số tờ kit: 14 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 14 x 2,200 = 30,800 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 14 x 2,500 = 35,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 14 x 4,500 = 63,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 14 x 4,500 = 63,000 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 14 x 5,000 = 70,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích