Thẻ từ khóa

Panko - Schoolgirl

panko-schoolgirl -kit168.com
panko-schoolgirl-1 -kit168.com

Mô hình giấy Panko – Schoolgirl thiết kế bởi fumi-A.

Số tờ kit: 14 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDO.

Link nguồn: Panko – Schoolgirl by fumi-A

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 14 x 2,200 = 30,800 đ

Giấy ford A4 180gsm: 14 x 2,500 = 35,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 14 x 4,000 = 56,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 14 x 4,500 = 63,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 14 x 4,000 = 56,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 14 x 4,000 = 56,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 14 x 4,500 = 63,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 14 x 5,000 = 70,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích