Thẻ từ khóa

Triceratops ver 2

triceratops-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Triceratops ver 2 thiết kế bởi Canon.

Tải về

Mini Statue of Liberty – USA

mini-statue-of-liberty-usa-kit168-com

Mô hình giấy Mini Statue of Liberty - USA thiết kế bởi Canon.

Tải về

Crackboy

crackboy-kit168-com

Mô hình giấy Crackboy thiết kế bởi Roel van Eekelen.

Tải về

Cupid Cute

cupid-cute-kit168-com

Mô hình giấy Cupid Cute thiết kế bởi Canon.

Tải về

Pokemon Mudkip

pokemon-mudkip-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Mudkip thiết kế bởi Delko.

Tải về

Sandrock Gundam SD

sandrock-gundam-sd-kit168-com

Mô hình giấy Sandrock Gundam SD thiết kế bởi StormL.

Tải về

[Thành Phẩm] Detailed Yamaha MT-10 (FZ-10)

thanh-pham-detailed-yamaha-mt-10-fz-10-kit168-com

Tải về

Pokemon Eevee ver 2

pokemon-eevee-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Eevee ver 2 thiết kế bởi Tenpepakura.

Tải về

[Thành Phẩm] Going Merry Ship – One Piece

thanh-pham-going-merry-ship-one-piece-kit168-com

Tải về