Thẻ từ khóa

Kitchen

kitchen -kit168.com

Mô hình giấy Kitchen thiết kế bởi Paperm.

Mã số: 6412Xem chi tiết

Mikoshi (portable shrine)

mikoshi-portable-shine -kit168

Mô hình giấy Mikoshi (portable shrine) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6409Xem chi tiết

The Ghost House

the-ghost-house -kit168

Mô hình giấy The Ghost House thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6406Xem chi tiết

Sailship – Akogare

sailship-akogare -kit168

Mô hình giấy Sailship - Akogare thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6403Xem chi tiết

Columnar Cactus – Cây Xương Rồng

columnar-cactus-cay-xuong-rong -kit168

Mô hình giấy Columnar Cactus - Cây Xương Rồng thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6400Xem chi tiết

Bouquet (tulips) – Cây Cảnh

bouquet-tulips -kit168

Mô hình giấy Bouquet (tulips) - Cây Cảnh thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6397Xem chi tiết

Mini Teddy Bear (Drum Major)

mini-teddy-bear-drum-major -kit168

Mô hình giấy Mini Teddy Bear (Drum Major) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6394Xem chi tiết

Thor – Avengers

thor-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Thor - Avengers thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 6391Xem chi tiết

Sasuke – Naruto

sasuke -kit168.com

Mô hình giấy Sasuke thiết kế bởi Casio Papermodels.

Mã số: 6387Xem chi tiết