Thẻ từ khóa

Yamaha YZR M1

yamaha-yzr-m1 -kit168.com

Mô hình giấy Yamaha YZR M1 thiết kế bởi Yamaha-motor.

Tải về

Lion Dance (Múa Lân)

lion-dance -kit168.com

Mô hình giấy Lion Dance (Múa Lân) thiết kế bởi Canon.

Tải về

Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc)

chinese-dragon -kit168.com

Mô hình giấy Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc) thiết kế bởi Canon.

Tải về

Sea Lion Hat

sea-lion-hat -kit168.com

Mô hình giấy Sea Lion Hat thiết kế bởi KeiCraft của Epson Aqua Stadium Japan.

Tải về

New Charles Xavier School

new-charles-xavier-school -kit168.com

Mô hình giấy New Charles Xavier School (Emma Frost, Cyclops, Magneto, Magik) thiết kế bởi Gustavo Santome của Minipapercraft.

Tải về

Arokh – Game Drakan

arokh-game-drakan -kit168.com

Mô hình giấy Arokh - Game Drakan thiết kế bởi Metalfist.

Tải về

Christmas Village

christmas-village -kit168.com

Mô hình giấy Christmas Village thiết kế bởi Rob Ives của Brother Computers.

Tải về

Zomboni – Plants vs Zombies

zomboni-plants-vs-zombies -kit168.com

Mô hình giấy Zomboni - Plants vs Zombies thiết kế bởi Mayainpaper.

Tải về

Bosch Touring Car

bosch-touring-car -kit168.com

Mô hình giấy Bosch Touring Car thiết kế bởi Bosch Japan.

Tải về