Thẻ từ khóa

[Thành Phẩm] Going Merry Ship – One Piece

thanh-pham-going-merry-ship-one-piece-kit168-com

Xem chi tiết

Boa Hancock – One Piece

boa-hancock-one-piece-kit168-com

Mô hình giấy Boa Hancock - One Piece thiết kế bởi João Vieira.

Xem chi tiết

Pokemon Lotad

pokemon-lotad-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Lotad thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Jirachi

pokemon-jirachi-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Jirachi thiết kế bởi Brandon và PMF của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Chikorita ver 2

pokemon-chikorita-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Chikorita ver 2 thiết kế bởi Pixel-Kakashi và Skelekitty của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Suicune ver 2

pokemon-suicune-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Suicune ver 2 thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Mew v2

pokemon-mew-v2-3-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Mew v2 thiết kế bởi LuIS và POdragon của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Zapdos

pokemon-zapdos-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Zapdos thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Entei

pokemon-entei-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Entei thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Xem chi tiết