Thẻ từ khóa

Nico Robin timeskip - One Piece

nico-robin-timeskip-one-piece

Mô hình giấy Nico Robin timeskip – One Piece thiết kế bởi João Vieira.

Số tờ kit: 10 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDO.

Link nguồn: Nico Robin timeskip – One Piece by João Vieira

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 10 x 2,200 = 22,000 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 10 x 2,500 = 25,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 10 x 4,000 = 40,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 10 x 4,500 = 45,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 10 x 4,000 = 40,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 10 x 4,000 = 40,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 10 x 4,500 = 45,000 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 10 x 5,000 = 50,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích