Thẻ từ khóa

New Orleans Square (Nhà ma)

new-orleans-square-nha-ma -kit168.com
new-orleans-square-nha-ma-1 -kit168.com

 

new-orleans-square-nha-ma-2 -kit168.com

 

new-orleans-square-nha-ma-3 -kit168.com

Mô hình giấy New Orleans Square (Nhà ma) thiết kế bởi Ray Keim.

Số tờ kit: 25 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: New Orleans Square (Nhà ma) by Ray Keim

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 25 x 2,200 = 55,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 25 x 2,500 = 62,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 25 x 4,000 = 100,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 25 x 4,500 = 112,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 25 x 4,000 = 100,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 25 x 4,000 = 100,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 25 x 4,500 = 112,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 25 x 5,000 = 125,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích