Thẻ từ khóa

MV-22 Osprey

mv-22-osprey -kit168

Mô hình giấy MV-22 Osprey thiết kế bởi HAKO-NO-KOU-BOU.

Số tờ kit: 5 tờ.

Hướng dẫn: có (PNG).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: MV-22 Osprey by HAKO-NO-KOU-BOU

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 5 x 2,200 = 11,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 5 x 2,500 = 12,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 5 x 4,000 = 20,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 5 x 4,500 = 22,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 5 x 4,000 = 20,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 5 x 4,000 = 20,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 5 x 4,500 = 22,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 5 x 5,000 = 25,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích