Thẻ từ khóa

Motor Sport World Racing - Yamaha

motor-sport-world-racing-yamaha -kit168.com
motor-sport-world-racing-yamaha-1 -kit168.com

 

motor-sport-world-racing-yamaha-2 -kit168.com

Mô hình giấy Motor Sport World Racing – Yamaha thiết kế bởi Yamaha Motor.

Số tờ kit: 323 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Motor Sport World Racing – Yamaha by Yamaha Motor

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 323 x 2,200 = 710,600 đ

Giấy ford A4 180gsm: 323 x 2,500 = 807,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 323 x 4,000 = 1,292,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 323 x 4,500 = 1,453,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 323 x 4,000 = 1,292,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 323 x 4,000 = 1,292,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 323 x 4,500 = 1,453,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 323 x 5,000 = 1,615,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích