Thẻ từ khóa

Moai Statues of Easter Island - Chile

moai-statues-of-easter-island-chile -kit168.com
moai-statues-of-easter-island-chile-1 -kit168.com

 

moai-statues-of-easter-island-chile-2 -kit168.com

 

moai-statues-of-easter-island-chile-3 -kit168.com

Mô hình giấy Moai Statues of Easter Island – Chile được thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 6 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Moai Statues of Easter Island – Chile by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 6 x 2,200 = 13,200 đ

Giấy ford A4 180gsm: 6 x 2,500 = 15,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 6 x 4,000 = 24,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 6 x 4,500 = 27,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 6 x 4,000 = 24,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 6 x 4,000 = 24,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 6 x 4,500 = 27,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 6 x 5,000 = 30,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích