Thẻ từ khóa

Metal Slug

metal-slug -kit168.com

Mô hình giấy Metal Slug thiết kế bởi Tosan Aji của Tos-craft.

Số tờ kit: 6 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF + PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Metal Slug by Tos-craft

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 6 x 2,200 = 13,200 đ

Giấy ford A4 180gsm: 6 x 2,500 = 15,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 6 x 4,000 = 24,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 6 x 4,500 = 27,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 6 x 4,000 = 24,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 6 x 4,000 = 24,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 6 x 4,500 = 27,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 6 x 5,000 = 30,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích