Thẻ từ khóa

Magical Girl - Nagisa Momoe

magical-girl-nagisa-momoe -kit168.com
magical-girl-nagisa-momoe-1 -kit168.com

Mô hình giấy Magical Girl – Nagisa Momoe được thiết kế bởi Kujiracraft.

Số tờ kit: 10 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + JPG.

Link nguồn: Magical Girl – Nagisa Momoe by Kujiracraft

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 10 x 2,200 = 22,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 10 x 2,500 = 25,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 10 x 4,500 = 45,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 10 x 4,500 = 45,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 10 x 5,000 = 50,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích