Thẻ từ khóa

Lion Dance (Múa Lân)

lion-dance -kit168.com

Mô hình giấy Lion Dance (Múa Lân) thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 11 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Lion Dance (Múa Lân) by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 11 x 2,200 = 24,200 đ

Giấy ford A4 180gsm: 11 x 2,500 = 27,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 11 x 4,500 = 49,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 11 x 4,500 = 49,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 11 x 5,000 = 55,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích