Thẻ từ khóa

Lịch năm mới 2018 - mẫu 6

lich-nam-moi-2018-mau-6-kit168-com
lich-nam-moi-2018-mau-6-1-kit168-com

Mô hình giấy Lịch năm mới 2018 – mẫu 6 thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 14 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Lịch năm mới 2018 – mẫu 6 by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 14 x 2,200 = 30,800 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 14 x 2,500 = 35,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 14 x 4,500 = 63,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 14 x 4,500 = 63,000 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 14 x 5,000 = 70,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích