Thẻ từ khóa

Lịch năm mới 2018 - mẫu 1

lich-tet-2017-mau-1-kit168-com
lich-tet-2017-mau-2-kit168-com

Mô hình giấy Lịch năm mới 2018 – mẫu 1 thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 10 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Lịch tết 2017 – mẫu 1 by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 10 x 2,200 = 22,000 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 10 x 2,500 = 25,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 10 x 4,000 = 40,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 10 x 4,500 = 45,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 10 x 4,000 = 40,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích