Thẻ từ khóa

Legion - Mass Effect 3

legion-mass-effect-3 -kit168.com

Mô hình giấy Legion – Mass Effect 3 thiết kế bởi Daishi.

Số tờ kit: 23 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDO.

Link nguồn: Legion – Mass Effect 2 by Daishi

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 23 x 2,200 = 50,600 đ

Giấy ford A4 180gsm: 23 x 2,500 = 57,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 23 x 4,000 = 92,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 23 x 4,500 = 103,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 23 x 4,000 = 92,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 23 x 4,000 = 92,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 23 x 4,500 = 103,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 23 x 5,000 = 115,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích