Thẻ từ khóa

Lassiter Pistol - Firefly

lassiter-pistol-firefly -kit168.com

Mô hình giấy Lassiter Pistol – Firefly thiết kế bởi RocketmanTan.

Số tờ kit: 8 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Lassiter Pistol – Firefly by RocketmanTan

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 8 x 2,200 = 17,600 đ

Giấy ford A4 180gsm: 8 x 2,500 = 20,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 8 x 4,000 = 32,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 8 x 4,500 = 36,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 8 x 4,000 = 32,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 8 x 4,000 = 32,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 8 x 4,500 = 36,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 8 x 5,000 = 40,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích