Thẻ từ khóa

Kyoto & Osaka Station

kyoto-osaka-station -kit168.com

Mô hình giấy Kyoto & Osaka Station thiết kế bởi Shunichi Makino cho West Japan Railway Company.

Số tờ kit: 27 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Kyoto & Osaka Station by West Japan Railway Company

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 27 x 2,200 = 59,400 đ

Giấy ford A4 180gsm: 27 x 2,500 = 67,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 27 x 4,000 = 108,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 27 x 4,500 = 121,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 27 x 4,000 = 108,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 27 x 4,000 = 108,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 27 x 4,500 = 121,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 27 x 5,000 = 135,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích