Thẻ từ khóa

Konan - Naruto

konan-naruto-kit168-com
konan-naruto-1-kit168-com

 

konan-naruto-2-kit168-com

Mô hình giấy Konan – Naruto thiết kế bởi ELJOEYDESIGNS.

Số tờ kit: 1 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: JPG.

Link nguồn: Konan – Naruto by ELJOEYDESIGNS

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 1 x 2,200 = 2,200 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 1 x 2,500 = 2,500 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 1 x 4,000 = 4,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 1 x 4,500 = 4,500 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 1 x 4,000 = 4,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 1 x 4,000 = 4,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích