Thẻ từ khóa

Kirin 2014 Summer School

kirin-2014-summer-school -kit168.com

Mô hình giấy Kirin 2014 Summer School được thiết kế bởi Kirin.

Số tờ kit: 15 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Kirin 2014 Summer School by Kirin

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 15 x 2,200 = 33,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 15 x 2,500 = 37,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 15 x 4,000 = 60,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 15 x 4,500 = 67,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 15 x 4,000 = 60,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 15 x 4,000 = 60,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 15 x 4,500 = 67,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 15 x 5,000 = 75,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích