Thẻ từ khóa

Kiba & Akamaru - Naruto

kiba-akamaru-naruto -kit168.com

Mô hình giấy Kiba & Akamaru – Naruto thiết kế bởi Caio Papermodels.

Số tờ kit: 22 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Kiba & Akamaru – Naruto by Caio Papermodels

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 22 x 2,200 = 48,400 đ

Giấy ford A4 180gsm: 22 x 2,500 = 55,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 22 x 4,000 = 88,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 22 x 4,500 = 99,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 22 x 4,000 = 88,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 22 x 4,000 = 88,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 22 x 4,500 = 99,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 22 x 5,000 = 110,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích