Thẻ từ khóa

Kaminarimon Gate of Senso-ji Temple Mini - Nhật Bản

kaminarimon-gate-of-senso-ji-temple-mini-nhat-ban-kit168.com
kaminarimon-gate-of-senso-ji-temple-mini-nhat-ban-1-kit168.com

 

kaminarimon-gate-of-senso-ji-temple-mini-nhat-ban-2-kit168.com

Mô hình giấy Kaminarimon Gate of Senso-ji Temple Mini – Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 1 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Kaminarimon Gate of Senso-ji Temple Mini – Nhật Bản by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 1 x 2,200 = 2,200 đ

Giấy ford A4 180gsm: 1 x 2,500 = 2,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 1 x 4,000 = 4,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 1 x 4,500 = 4,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 1 x 4,000 = 4,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 1 x 4,000 = 4,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 1 x 4,500 = 4,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 1 x 5,000 = 5,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích